Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών

15ο Συνέδριο

Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2014

 
 
Υπό την αιγίδα του
 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
και της
 
Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 

 

 
 
 
 

 

      ΧΟΡΗΓΟΙ